Gunnar

Midt-Norsk KOMPETANSESENTER for hund

Gunnar Aagesen

gunnar@k9hundesenter.no

Gunnar startet sin interesse for trening av hund tidlig på 1990 – tallet og hovedinteressen var fra starten av brukshundarbeid. Han konkurrerte i flere år i spor og rundering før han fattet interesse for den internationale brukshundsporten IGP hvor han har trent og konkurrert de siste 20 årene. Gunnar har ført opp flere hunder til øverste klasser i både spor, rundering og IGP. Han har også mange NM deltagelser i løpet av disse årene. Som beste plasseringer har han både sølv og bronse.

Instruktør/ yrkeserfaring:
Gunnar fattet tidlig interesse for instruktørrollen og utdannet seg som trinn 1 instruktør i 1996. Senere tok han videreutdanning som trinn 2 bruksinstruktør i 2001 og trinn 2 RIK instruktør i 2003. Gunnar har jobbet som instruktør i mange år både profesjonelt og som instruktør i lokale og eksterne hundeklubber. Av kurs han holder jevnlig kan nevnes – valpekurs, hverdagslydighet, konkurranserettede kurs innen bruks og IGP, instruktørutdanning, hundeførerutdanning, samt kurs innenfor problematferd, atferd og mentalkunnskap. Gunnar tar også på seg atferdsutredninger og trening av hunder med problematferd. Gunnar har også erfaring fra å trene opp tjenestehunder.

 • NKK trinn 1 instruktør (1996)
 • NKK trinn 2 instruktør – brukshund
 • NKK trinn 2 instruktør – RIK
 • AS Hundekurs (2003 – 2005)
 • Doglife Hundeskole (2018 – 2021)

Mentalitet og atferd:
Dette med å lese atferd, forstå og kunne beskrive hunders mentalitet er en stor interesse for Gunnar. Han har derfor hele veien søkt mer kunnskap igjennom utdanninger hvor forståelse for hunders egenskaper, atferd, reaksjonsmønster og mentalitet er i fokus.

Utdanninger innen mentalitet og atferd:

 • Figurant – karaktertest
 • Figurant –  mentalbeskrivelse hund
 • Figurant – funksjonsanalyse
 • Testleder – mentalbeskrivelse hund
 • Testleder – funksjonsanalyse
 • Karaktertest dommer (2009)
 • Mentalbeskriver hund (2010)
 • RIK dommer
 • RIK treningsfigurant
 • Valpetester

Gunnar har lang erfaring i å holde søkskurs, sporkurs, runderingskurs og konkurranserettede lydighetskurs. Han er også dyktig på atferd og problematferd. Med den brede kompetansen Gunnar besitter blir han som poteten og kan brukes på alle typer kurs.


I dag har Gunnar schäferhunden Kula. Med Kula har han tatt IGP1. Kula er fra eget oppdrett. Gunnar har sammen med Cathrine Sallaup drevet oppdrett av schäferhunder av brukslinjer og Hollandsk gjeterhund siden 2005. Hunder fra deres oppdrett leveres i hovedsak som konkurransehunder, redningshunder og tjenestehunder innen politi og HV. Som oppdretter har han utviklet mye kunnskap rundt valpetesting, preging av valper, avl, genetikk og helse.  www.kennelxo.com