atferd

Midt-Norsk KOMPETANSESENTER for hund

ATFERDSTILBUD

Timer innen problemløsing og atferdsutredning blir gjennomført av våre mest erfarne instruktører og atferdsrådgivere. Våre atferdsrådgivere har lang erfaring innen det å jobbe med problemløsing og atferdsutfordringer. De har høy kompetanse og utdanning innen mentalitet og atferd hos hund. På K9 Hundesenter er vi opptatt av å jobbe med løsninger innen moderne læringsteori, hundepsykologi i kombinasjon med å se helheten innen hundens mentalitet og egenskaper. Hos oss kan du være trygg på at erfaring og kompetanse er til stede

ATFERD

ProblemUTREDNING

Har du problemer utover vanlige hverdagsutfordringer tilbyr vi problemutredning. En problemutredning er for deg som har en hund som du eller omgivelsene opplever som problematisk. Her går vi inn i dybden og kartlegger atferd og problem. Ved en problemutredning søker vi årsak og ser på det helhetlige bildet.

Typiske problemer vi kan hjelpe med:
Bjeffing, utagering, ressursforsvar, vokt, frykt, redsel, usikkerhet, båndproblematikk, separasjonsangst, stress, ulydighet, kontrollproblemer, stereotypatferd, problemer rundt håndtering m.m.

Pris:
Problemutredning                                    1950,-
Oppfølging pr time                                   750,-

Pakke løsninger:
Problemutredning + 2 oppfølgingstimer                  3300,- (ordinær pris 3450,-)
Problemutredning + atferdsanalyse                          4300,- (ordinær pris 4650,-)

Timebestilling skjer i vårt online bookingsystem.

K9 Hundesenter har utviklet en atferdsanalyse som vil være til hjelp i vurderinger av hunders problematferd. I en atferdsanalyse tester vi hundens reaksjonsmønster og egenskaper. Atferdsanalysen vil være et hjelpemiddel for å kartlegge årsak til problemstilling. Ut fra resultatene av atferdsanalysen vil vi kunne iverksette riktige tiltak for trening. En atferdsanalyse vil være til hjelp for å kunne jobbe trygt og målbevisst i forhold til adferds problematikk, spesielt i forbindelse med problemer rundt aggresjon. Etter en atferdsanalyse kan vi sette opp en treningsplan som er skreddersydd for hund og hundeeier.

Gjennomføring av atferdsanalyse
I en atferdsanalyse påvirker og tester vi flere av hundens mentale egenskaper. Her testes hunden i forskjellige atferder i trygge omgivelser. Hver enkelt påvirkning utføres på en slik måte at vi får svar på årsaken til hundens reaksjoner i gitte hverdagsutfordringer. Hvordan hunden svarer på påvirkningen gir oss svar på hvorfor den reagerer og med hvilken egenskap den reagerer. Vi vil også kunne se hvor mye tyngde hunden legger i en egenskap.

Etter atferdsanalysen får hundeeier et skjema som beskriver hundens egenskaper og atferd. Etter analysen setter vi oss ned med hundeeier og forklarer hva vi har observert under analysen. Hundeeier får også tips for videre trening

Pris:
Atferdsanalyse                                          2700,-

Denne tjenesten må bestilles på e-post eller telefon. Den kan ikke bestilles i vårt online bookingsystem

 

privatundervisning

Som oppfølging til problemutredning og atferdsanalyse tilbyr vi privatundervisning. Privattimer passer også godt for mindre problem, som for eksempel utfordringer relatert til trening og oppdragelse 

Under en privattime er det kun deg og instruktøren uten andre forstyrrende elementer. Her blir treningen skreddersydd for deg og dine utfordringer. Med mindre forstyrrelser blir det enklere å oppleve mestring. Privatundervisning fører også gjerne til at eier får en bedre forståelse for hunden.

På privattimer kan vi hjelpe til med alt fra passeringstrening, enkel problemløsning, miljøtrening, valpeutvikling, hverdagslydighet, eller lydighetsøvelser. Ved tyngre atferdsutfordringer bør man starte med problemutredning eller atferdsanalyse

Jobber du turnus og det er vanskelig å følge et ordinært kurs? Alle våre kurs kan spesial tilpasses for privatundervisning. Vi kan også hjelpe til med oppfølging og videreutvikling etter endt kurs.

Priser og pakketilbud

  • 1 privattime 750 kr.
  • Pakketilbud på 3 timer: 2100 kr (ordinærpris 2250 kr)
  • Pakketilbud på 5 timer: 3400 kr (ordinærpris 3750 kr)

Har du behov for at vi observerer og kartlegger hunden i hjemmemiljø kan vi tilby hjemmebesøk. Et hjemmebesøk kan skreddersys etter dine behov. Vi tilbyr både problemutredning og privatundervisning også som hjemmebesøk

Hjemmebesøk må bestilles på e-post eller telefon. Det kan ikke bestilles i vårt online bookingsystem

Pris:
Problemutredning                                   2000,-
Oppfølging pr time                                 850,-

 

Ved hjemmebesøk komme kjøregodtgjørelse i tillegg:
Kjørekompensasjon pr. påbegynte time kr. 400,-
Kjøregodtgjørelse pr. km kr. 4,05

 

Enkelte ukedager er det mulig å sette hunden til dagpass med trening hos oss. En av våre mest erfarne instruktører trener hunden flere økter igjennom dagen. Treningsplan og treningsmål settes sammen med hundeeier.

Hva kan vi trene:
Vi kan hjelpe til med å trene de fleste typer problematferd som utagering, aggresjon, manglende kontroll, overslag og stress. Vi tar også på oss vanlig hverdagslydighet som gå pent, innkalling og impulskontroll. Vi kan også ta på oss innlæring og videreutvikling av de fleste grunnferdigheter og lydighetsøvelser rettet mot sport og konkurranseprogrammer.

Hvordan trener vi:
Vi jobber med moderne læringsteori i kombinasjon med å tilrettelegge etter hundens mentalitet og egenskaper. Vi bruker ikke fysisk straff eller harde metoder. Vår trening omhandler motivasjon, tillitt, tålmodighet og kunnskap.

Generell info:
Hunden blir levert hos oss på morgenen kl. 10.00 og blir hentet ca. kl.16.00. Hunden blir trent flere økter igjennom dagen + tur og avslapning.
Hunden må kunne oppholde seg, slappe av i bur mellom treningsøktene.Dette tilbudet er også bra med tanke på observasjon av problematferd

Pris:
1500 pr. dag

Denne tjenesten kan også bestilles på e-post eller telefon om det er vanskelig å finne ledige tider i vår online booking

Daglig møter vi hunder med atferd som for hundeier oppleves som utfordrende og vanskelig. Mange hundeeiere synes det er vanskelig og vet ikke helt hvordan de skal gå frem for å løse problemet. Mange synes også hele situasjonen med å gå på kurs er problematisk da de føler de ikke har kontroll på hunden sin. På våre kurs innen problematferd er alle kursdeltagere i samme bås og fokuset er å løse hver enkelt sine utfordringer

Hvem passer dette for?
Dette passer for deg som ikke ønsker å delta på vanlig hundekurs fordi du synes det blir for vanskelig. Dette passer for deg som har hund som går opp i stress/bjeffer/utagerer når den ser andre hunder, mennesker, biler eller lignende. Hund det er vanskelig å kommunisere med fordi den blokkerer. Store utfordringer med ulydighet.

Vi anbefaler å starte med et par timer privatundervisning før kurs for å lære ferdigheter som blir viktige for riktig utvikling og progresjon før kurs. Vi starter normalt opp slike kurs hver 8 til 10 uke

På disse kursene er det alltid to instruktører. Instruktører er to av våre atferdsrådgivere. Vi har maks 6-7 deltagere på 2 instruktører

Kurset går enten over 6 uker eller en helg.

Pris: 3600,-