Instruktørutdanning 2021 - 2022

fre08okt18:00fre21:00Instruktørutdanning 2021 - 202218:00 - 21:00 Øysandveien 143, 7224 MELHUS

Event Details

K9 Hundesenters instruktørutdanning gir deg den beste forutsetningen for å bli både en god instruktør og en god hundetrener. Her fletter vi teori og praksis sammen hånd i hånd og du vil lære å sette den teoretiske kunnskapen ut i praksis. 

Hvorfor velge K9 Hundesenters instruktørutdanning
Hos oss jobber lærere med lang erfaring både som profesjonelle instruktører, som konkurranseutøvere på høyeste nivå i flere hundesporter og som har bred faglig utdanning med hund å vise til.
 
Vi har innendørs treningsfasiliteter hvor du får trene egen hund igjennom kurset. Du får også undervise innlånte hunder for å få gode grunnferdigheter i det å lese hund, kartlegge, og undervise. Hos oss får du jobbe tett med kunder og holde kurs under vår veiledning. 

Instruktørutdanningen vår passer for deg som ønsker å jobbe som instruktør, for deg som håndterer hund i arbeidet ditt eller for deg som rett og slett ønsker mer kunnskap om hund og hundetrening. Kurset vil utvikle deg både faglig og personlig som igjen vil føre til økt selvtillit og mestringsevne. 

Valg av metode
Vi baserer ikke vår utdanning på noen bestemt form for treningsfilosofi. Vår utdanning baserer seg på moderne hundetrening med kunnskap om hvordan hunder lærer ut fra deres egenskaper og personlighet. Hos oss vil du få en bred innføring innen flere treningsformer og målet er at du skal bli trygg på å lese og forstå hund ut fra læringsteori, motivasjonsteori, etologi, hundens mentalitet og egenskaper. Vi bruker siden den kunnskapen for å trene hunder på en trivelig, respektfull og etisk god måte. 

Undervisningen
Er en blanding av praksis og teori. Teorien skjer igjennom inspirerende forelesninger, gruppearbeid, filmer, bøker og selvstendig studie. Praksisen foregår med egne hunder og kursdeltakere som instruktøreleven følger igjennom hele kurset. For å delta  på kurset må man ha evne til å tilegne seg kunnskap igjennom å lese bøker/fagliteratur både på norsk, svensk og engelsk

Hjemmearbeid
Vi ønsker oss høyt motiverte deltakere som har stor interesse for hund og hundetrening. Kurset vil kreve engasjement og innsats utover de fastsatte kurshelgene. Det vil være obligatorisk hjemmearbeid og innleverings oppgaver i mellom kurshelgene. Du får både teoretiske og praktiske hjemmeoppgaver og bør regne med å bruke noen timer pr uke på dette. 

Utstyr
Instruktørelever må ha tilgang til å bruke PC/Mac med PowerPoint og Word som verktøy igjennom kurset. Instruktørelever må også ha tilgang på egen mail, og helst en facebook-konto, da mye av kommunikasjonen mellom instruktørelevene vil skje via egen facebookgruppe.

Individuell veiledning
Utover kurshelgene vil det bli satt av tid til personlig veiledning med hver enkelt instruktørelev. Alle instruktørelevene får tilbud om individuell veiledning. Vårt mål er å utdanne selvsikre og trygge instruktører med god faglig kunnskap. Derfor vil alle instruktøreleven få tilbud om individuell veiledning under kurset av en av kursets instruktører hvor de kan få hjelp til både praktiske og teoretiske utfordringer. 

Praktisk trening med egen hund
Kurset inneholder en del praktisk trening med egen hund. Du må derfor ha en hund disponibel under hele kursperioden. Vi ønsker å utvikle deg som instruktør på best mulig måte, og det innebærer også at vi ønsker å utvikle dine kunnskaper som hundetrener slik at dine teoretiske ferdigheter faller sammen med dine praktiske. Det er ingen krav om at eleven må eie den hunden den deltar på kurset med.

Praktisk trening med egne kursdeltakere
Igjennom kurset vil instruktørelevene undervise egne kursdeltagere hvor de selv har ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisningen. Veiledning, verktøy og rammebetingelser for undervisningen vil bli gitt igjennom kurset. Kursdeltagerne vil følges over 8 samlinger. 

Krav for å bestå instruktørutdanningen
√ 85 % oppmøte 
√ Bestått teoretisk eksamen 
√ Bestått praktisk eksamen 
√ Levert inn og bestått hjemmeeksamen 
√ Fremvist treningsdagbok og fullført alle praktiske oppgaver med egen hund 
√ Bestått praktisk innlæringsoppgave med egen hund 

Etter utdanning
Etter bestått eksamen vil du motta diplom som bevis på gjennomført utdanning og faglig kompetanse. Etter endt utdanning skal alle kurselever ha kompetanse til å jobbe som instruktør enten for seg selv eller i en bedrift. Kursdeltagere med bestått eksamen har også etter endt instruktørutdanning mulighet til å søke som instruktør hos k9 Hundesenter

Forkunnskaper
For å gå K9 Hundesenters instruktørutdanning kreves det at du har en genuin interesse for hund og en stor vilje til å lære mer. Du må være over 18 år, og hatt hovedansvaret for egen hund i minimum 3 år. Hos oss kreves det ingen konkurransemeritter, men det kreves at du har kurserfaring og deltatt på kurs med egen hund. 

Sted K9 Hundesenters lokaler i Øysandveien 143

Instruktører:
Cathrine Sallaup
Lena Haller Buseth
Gunnar Aagesen

Dato:

Dato  Måned År
8 – 10. Oktober 2021
29 – 31. Oktober 2021
27 – 28. November 2021
8 – 9. Januar 2022
29 – 30. Januar 2022
12 – 13. Februar 2022
12 – 13. Mars 2022
2 – 3 . April 2022

Obs! Selv om flere av helgene er lagt til lørdag og søndag, ber vi deg ta høyde for at det kan bli aktuelt å legge inn kurskveld også på fredag hvis vi ser at det er nødvendig. Noen endringer kan forekomme

Pris
Pris Kr 25 000,-
Kursavgiften kan deles inn i opptil 8 delbetalinger (pris pr. samling kr. 3125,-)

Påmeldingsfrist: Påmeldinger blir behandlet fortløpende og du vil få vite om du har fått tildelt plass innen 5 virkedager etter innsendt påmelding. Påmeldingen er økonomisk bindende når du har fått bekreftelse på plass.

SØKNADSSKJEMA

more

Time

(Fredag) 18:00 - 21:00

Location

K9 Hundesenter

Øysandveien 143, 7224 MELHUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *